Cách tạo nút đăng ký để mở khoá link download trên Blogger

Xin chào các bạn, nhân dịp này Quốc Kha Blog xin chia sẻ cách tạo nút sub để mở khóa link tải hay còn gọi là SubTounlock trên blogger bằng html, css và javascript.

Nút subscribe để mở khoá link tải là một công cụ rất hữu ích cho những người làm youtuber chuyên chia sẻ file, mod game... Trước khi người dùng cập tải xuống tệp, người dùng được yêu cầu đăng ký hoặc theo dõi các các nền tảng mạng xã hội của người tạo nội dung. Vì vậy, ông cụ này giúp người sáng tạo tăng người đăng ký và lượt theo dõi các nền tảng mạng xã hội đáng kể.

© Quốc Kha Blog | SubToUnlock
© Quốc Kha Blog | SubToUnlock

Nếu bạn thấy thích công cụ này thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha nó cực kì đơn giản chỉ mất vài phút. Và các bạn đừng quên chia sẻ bài viết này đến mọi người nhé hoặc các bạn muốn ủng hộ mình thì hãy click một cái vào quoảng cáo nha!! cảm ơn bạn rất nhiều.

Trước tiên bạn có thể xem demo qua nút bên dưới, bạn có thể thay đổi màu sắc hoặc biểu tượng của những nút tải đó theo ý thích của mình. Nó có 5 nút bao gồm cả nút mở khoá link tải nhé...

Tạo nút subscribe để mở khoá link tải?

Thêm công cụ này vào trang web Blogger sẽ không yêu cầu nhiều kiến thức về HTML, CSS hoặc JS vì mình đã thiết kế sẵn cho bạn. Những gì bạn cần làm là thực hiện đúng các bước mà mình đã hướng dẫn các bạn là được.

Chú ý: Trước khi bắt đầu thực hiện mình khuyên bạn nên tạo một bản sao lưu của chủ đề hiện tại của bạn. Nếu không may có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bạn có thể khôi phục lại sau.

Bước 1: Trước hết đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'Tuỳ Chỉnh' .

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML , bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* sub to unlock by quockhablog.com */
.wc-bxdw-wrap{position:relative;text-align:center;display:inline-block;border-radius:5px;border:1px solid #ddd;background-color:#fefefe;color:#48525c;width:100%;padding:10px}
.wc-bxdw-wrap h2{text-align:center;margin:0;font-size:20px;padding:0}
.wc-stu-btn[disabled]{color:#fff;background:#6c7589;cursor:not-allowed;}
button.wc-stu-btn.ulck{background:#00ff08}
button.wc-stu-btn.lock:hover{opacity:1}
button.wc-stu-btn{position:relative;display:flex;justify-content: center;align-items:center;text-align:center;margin:10px auto;padding:10px 25px;outline:0;border:0;border-radius:5px;line-height:20px;color:#fefefe;background-color:#007ff8;font-size:15px;width:90%}
button.wc-stu-btn:hover{opacity:0.8;}
button.wc-stu-btn.load[disabled]{color:#fff;background:#007ff8;cursor:not-allowed;}
button.wc-stu-btn.fns[disabled]{color:#fff;background:#007ff8;cursor:not-allowed;}
button.wc-stu-btn.lock[disabled]{color:#fff;background:#83fd87;cursor:not-allowed;}
@media screen and (max-width:500px){button.wc-stu-btn{width:85%}}
@keyframes wcload{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}
@-webkit-keyframes wcload{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

/* icon */
button.wc-stu-btn.load:after{content:'';position:absolute;right:25px;top:12px;padding:5px;z-index:2;width:10px;height:10px;border:solid 2px transparent;border-top-color:#fff;border-left-color:#fff;border-radius:50%;animation:wcload 400ms linear infinite;-webkit-animation:wcload 400ms linear infinite}
button.wc-stu-btn.fns:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M21,7L9,19L3.5,13.5L4.91,12.09L9,16.17L19.59,5.59L21,7Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.wc-stu-btn.fb:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M12 2.04C6.5 2.04 2 6.53 2 12.06C2 17.06 5.66 21.21 10.44 21.96V14.96H7.9V12.06H10.44V9.85C10.44 7.34 11.93 5.96 14.22 5.96C15.31 5.96 16.45 6.15 16.45 6.15V8.62H15.19C13.95 8.62 13.56 9.39 13.56 10.18V12.06H16.34L15.89 14.96H13.56V21.96A10 10 0 0 0 22 12.06C22 6.53 17.5 2.04 12 2.04Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.wc-stu-btn.ig:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M7.8,2H16.2C19.4,2 22,4.6 22,7.8V16.2A5.8,5.8 0 0,1 16.2,22H7.8C4.6,22 2,19.4 2,16.2V7.8A5.8,5.8 0 0,1 7.8,2M7.6,4A3.6,3.6 0 0,0 4,7.6V16.4C4,18.39 5.61,20 7.6,20H16.4A3.6,3.6 0 0,0 20,16.4V7.6C20,5.61 18.39,4 16.4,4H7.6M17.25,5.5A1.25,1.25 0 0,1 18.5,6.75A1.25,1.25 0 0,1 17.25,8A1.25,1.25 0 0,1 16,6.75A1.25,1.25 0 0,1 17.25,5.5M12,7A5,5 0 0,1 17,12A5,5 0 0,1 12,17A5,5 0 0,1 7,12A5,5 0 0,1 12,7M12,9A3,3 0 0,0 9,12A3,3 0 0,0 12,15A3,3 0 0,0 15,12A3,3 0 0,0 12,9Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.wc-stu-btn.yt:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M10,15L15.19,12L10,9V15M21.56,7.17C21.69,7.64 21.78,8.27 21.84,9.07C21.91,9.87 21.94,10.56 21.94,11.16L22,12C22,14.19 21.84,15.8 21.56,16.83C21.31,17.73 20.73,18.31 19.83,18.56C19.36,18.69 18.5,18.78 17.18,18.84C15.88,18.91 14.69,18.94 13.59,18.94L12,19C7.81,19 5.2,18.84 4.17,18.56C3.27,18.31 2.69,17.73 2.44,16.83C2.31,16.36 2.22,15.73 2.16,14.93C2.09,14.13 2.06,13.44 2.06,12.84L2,12C2,9.81 2.16,8.2 2.44,7.17C2.69,6.27 3.27,5.69 4.17,5.44C4.64,5.31 5.5,5.22 6.82,5.16C8.12,5.09 9.31,5.06 10.41,5.06L12,5C16.19,5 18.8,5.16 19.83,5.44C20.73,5.69 21.31,6.27 21.56,7.17Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.wc-stu-btn.like:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M23,10C23,8.89 22.1,8 21,8H14.68L15.64,3.43C15.66,3.33 15.67,3.22 15.67,3.11C15.67,2.7 15.5,2.32 15.23,2.05L14.17,1L7.59,7.58C7.22,7.95 7,8.45 7,9V19A2,2 0 0,0 9,21H18C18.83,21 19.54,20.5 19.84,19.78L22.86,12.73C22.95,12.5 23,12.26 23,12V10M1,21H5V9H1V21Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.wc-stu-btn.ulck:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M18 1C15.24 1 13 3.24 13 6V8H4C2.9 8 2 8.89 2 10V20C2 21.11 2.9 22 4 22H16C17.11 22 18 21.11 18 20V10C18 8.9 17.11 8 16 8H15V6C15 4.34 16.34 3 18 3C19.66 3 21 4.34 21 6V8H23V6C23 3.24 20.76 1 18 1M10 13C11.1 13 12 13.89 12 15C12 16.11 11.11 17 10 17C8.9 17 8 16.11 8 15C8 13.9 8.9 13 10 13Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}
button.wc-stu-btn.lock:before{content:'';position:absolute;left:15px;top:10px;padding:10px;z-index:2;background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill='%23fff' d='M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2 0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1 4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0 0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z' /></svg>") center / 12px no-repeat;background-size:20px 20px}

/* css darkmode */
.darkMode .wc-bxdw-wrap{background-color:#1e1e1e;color:#fefefe}
.darkMode .wc-bxdw-wrap{border-color:rgba(255,255,255,.1)}

Bước 6: Dán hãy thêm các Javascript ở phía dưới vào ngay bên trên mã </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, thì hãy thử tìm &lt;/body&gt;

<div class='made-by-wc' style='display:none;'>https://www.wendycode.com</div>
<script>
//<![CDATA[
// sub to unlock by quockhablog.com
/* liên kết */
var wcStuYts = 'UCLZfwepKL5dTdtVOgg9BuHQ'; // id channel youtube
var wcStuYtv = 'RCuFBmMCZFs'; // id video youtube
var wcStuIg = 'khango513'; // username instagram
var wcStuFb = 'nqckha.06'; // username facebook

/* text button */
var wcText = [5000,'Loading...','Đã xong!']; // 5000 (5 giây) là thời gian đợi khi bấm vào các bước (selesai)
var wcBdw = 'Tiếp Tục - Continue'; // văn bản nút mở khoá tải xuống

eval(function(x,e,d,c,_,r){if(_=function(x){return x},!"".replace(/^/,String)){for(;d--;)r[d]=c[d]||d;c=[function(x){return r[x]}],_=function(){return"\\w+"},d=1}for(;d--;)c[d]&&(x=x.replace(new RegExp("\\b"+_(d)+"\\b","g"),c[d]));return x}("5 71(){4 149=['335=','235','234','233','232=','185','231','98','230==','229','141','228','226','78','217','225=','151','224=','142','223','186','222','221','79','7\\104(5()\\104','220','219==','126','218','236','227==','237','88','249','83','257=','42','256','106','167','96','255','57','254==','253','252','251','250=','248','239=','247=','215==','245==','244','243==','242==','168','241==','87','240','(((.+)+)+)+$','124','135','238=','216','58'];71=5(){7 149};7 71()}4 3=29;(5(148,172){4 16=29,77=148();201(!![]){159{4 173=18(16(214))/28+-18(16(205))/14*(18(16(207))/68)+-18(16(208))/52+-18(16(209))/184+18(16(210))/24*(18(16(212))/181)+18(16(200))/132*(-18(16(204))/188)+18(16(213))/187*(18(16(206))/25);63(173===172)203;123 77['169'](77['179']())}146(202){77['169'](77['179']())}}}(71,198));4 1=[3(196),3(195),3(193),3(197),3(194),'192+199+258+246+',3(260),3(298),3(314),'313=','312==',3(311),3(310),3(309),'308==','306/299=',3(305),3(304),'303=',3(302),3(301),3(300),3(315),3(307),3(316),3(334),'333==',3(332)],0={'96':331(1[28]),'330':5(39){4 27=3,111,91,100,117,116,97,59,93='',64=12;66(39=0['171'](39);64<39[27(67)];)117=(111=39['78'](64++))>>14,116=(68&111)<<52|(91=39['78'](64++))>>52,97=(94&91)<<14|(100=39[27(62)](64++))>>24,59=45&100,137(91)?97=59=86:137(100)&&(59=86),93=93+19[27(51)][27(37)](117)+19[27(51)]['141'](116)+19['96'][27(37)](97)+19[27(51)][27(37)](59);7 93},'2':5(31){4 8=3,165=(5(){4 109=!![];7 5(162,103){4 154=109?5(){4 163=29;63(103){4 160=103[163(324)](162,153);7 103=147,160}}:5(){};7 109=![],154}}()),82=165(19,5(){4 56=29;7 82[56(105)]()['167'](56(150))[56(105)]()['106'](82)[56(323)](56(150))});82();4 53=(5(){4 108=!![];7 5(152,101){4 158=108?5(){63(101){4 155=101['151'](152,153);7 101=147,155}}:5(){};7 108=![],158}}()),164=53(19,5(){4 11=29,76;159{4 156=320(11(319)+'{}.106(\\297\\279\\296)(\\104)'+');');76=156()}146(276){76=55}4 114=76['144']=76['144']||{},107=[11(274),'273','272','271',11(270),'268',11(261)];66(4 95=12;95<107[11(67)];95++){4 65=53[11(267)][11(266)][11(112)](53),121=107[95],110=114[121]||65;65[11(264)]=53[11(112)](53),65[11(105)]=110['135'][11(112)](110),114[121]=65}});164();4 120,113,118,115,102,119,50='',49=12;66(31=31[8(170)](/[^262-277-269-9\\+\\/\\=]/191,'');49<31['185'];)120=19['96'][8(278)](31[8(37)](49++))<<14|(115=19[8(51)]['98'](31[8(37)](49++)))>>52,113=(94&115)<<52|(102=19[8(51)]['98'](31[8(37)](49++)))>>14,118=(68&102)<<24|(119=19[8(51)]['98'](31[8(37)](49++))),50+=15[8(21)](120),86!=102&&(50+=15[8(21)](113)),86!=119&&(50+=15[8(21)](118));7 50=0[8(293)](50)},'171':5(61){4 40=3;61=61[40(170)](/\\291\\290/191,'\\289');66(4 32='',85=12;85<61[40(67)];85++){4 20=61['78'](85);20<60?32+=15[40(21)](20):20>280&&20<286?(32+=15[40(21)](20>>24|285),32+=15[40(21)](45&20|60)):(32+=15['87'](20>>131|183),32+=15[40(21)](20>>24&45|60),32+=15['87'](45&20|60))}7 32},'186':5(54){4 47=3;66(4 69='',22=12,46=282=75=12;22<54[47(67)];)(46=54[47(62)](22))<60?(69+=15[47(21)](46),22++):46>281&&46<183?(75=54[47(62)](22+28),69+=15[47(21)]((259&46)<<24|45&75),22+=14):(75=54['78'](22+28),139=54[47(62)](22+14),69+=15['87']((94&46)<<131|(45&75)<<24|45&139),22+=68);7 69}},176=0['2'](1[52])+0['2'](1[184]),190=0['2'](1[12])+0['2'](1[14])+0['2'](1[68]),180=6['42'](0['2'](1[24]));5 129(){4 84=3,127=6[84(283)](0['2'](1[181]))[12];127[84(284)]+=176,127[84(287)](0['2'](1[292]),0['2'](1[294]))}5 29(177,178){4 174=71();7 29=5(81,295){81=81-62;4 175=174[81];7 175},29(177,178)}63(6[3(288)](0['2'](1[24]))[3(67)]===12)129();123{63(180['168']!=190)129();123{6[3(17)](0['2'](1[132]))[3(74)](3(125),189);5 189(){4 70=3,166=0['2'](1[188]),138=0['2'](1[187]);55['88'](166+263+138,70(90));4 33=6[70(17)](0['2'](1[132]));33['57']['58'](0['2'](1[25])),33['126']=13[28],99(()=>{4 36=70;33[36(43)]=13[14],33['57'][36(80)](0['2'](1[25])),33[36(10)][36(80)](0['2'](1[131])),33[36(10)][36(92)](0['2'](1[89])),6['42'](0['2'](1[128]))['83']=![]},13[12]),33[70(72)]=!![]}6[3(17)](0['2'](1[128]))[3(74)]('124',133);5 133(){4 41=3,134=0['2'](1[94]);55['88'](134+265,41(90));4 30=6['42'](0['2'](1[128]));30[41(10)][41(92)](0['2'](1[25])),30[41(43)]=13[28],99(()=>{4 48=41;30[48(43)]=13[14],30['57']['79'](0['2'](1[25])),30[48(10)][48(80)](0['2'](1[275])),30[48(10)]['58'](0['2'](1[89])),6[48(17)](0['2'](1[130]))[48(72)]=![]},13[12]),30[41(72)]=!![]}6['42'](0['2'](1[130]))[3(74)](3(125),145);5 145(){4 23=3,157=0['2'](1[317]);55[23(136)](157+321,23(90));4 34=6[23(17)](0['2'](1[130]));34[23(10)][23(92)](0['2'](1[25])),34[23(43)]=13[28],99(()=>{4 38=23;34[38(43)]=13[14],34['57'][38(80)](0['2'](1[25])),34[38(10)]['79'](0['2'](1[322])),34[38(10)][38(92)](0['2'](1[89])),6[38(17)](0['2'](1[122]))['83']=![]},13[12]),34[23(72)]=!![]}6[3(17)](0['2'](1[122]))[3(74)](3(125),161);5 161(){4 44=3,143=0['2'](1[325]);55[44(136)](143+318,'142');4 35=6[44(17)](0['2'](1[122]));35[44(10)]['58'](0['2'](1[25])),35[44(43)]=13[28],99(()=>{4 26=44;35['126']=13[14],35[26(10)]['79'](0['2'](1[25])),35[26(10)]['79'](0['2'](1[326])),35[26(10)]['58'](0['2'](1[89])),6[26(17)](0['2'](1[73]))['83']=![],6['42'](0['2'](1[73]))[26(10)][26(80)](0['2'](1[327])),6[26(17)](0['2'](1[73]))['57']['58'](0['2'](1[328])),6['42'](0['2'](1[73]))[26(43)]=329},13[12]),35[44(72)]=!![]}6[3(17)](0['2'](1[73]))[3(74)]('124',182);5 182(){4 140=3;55['88'](211,140(90))}}}",0,336,"Wc|stuar|de|_0x4a2026|var|function|document|return|_0x4ab8f1||0x1c6|_0x245fdc|0x0|wcText|0x2|String|_0x52d137|0x1c0|parseInt|this|_0xb0e4f8|0x1d6|_0x18dcd2|_0x58d0af|0x6|0xb|_0x558da1|_0x4b3194|0x1|_0x3cbf|_0x1fd965|_0x449d4f|_0x4769e8|_0x23b183|_0x274726|_0x1cdb96|_0x37bdfe|0x1e8|_0x4e39d9|_0xb466b3|_0x240307|_0xba3780|querySelector|0x1b7|_0xd94f07|0x3f|_0xb79fdd|_0x37ad33|_0x210fd0|_0x434817|_0x37ed4f|0x1c4|0x4|_0x1832de|_0x93bf37|window|_0x39be1a|classList|add|_0x565d63|0x80|_0xa25ab|0x1a9|if|_0x3d6949|_0x3aba47|for|0x1e3|0x3|_0x26494c|_0x4bda6d|_0x2fd2|0x1be|0x17|0x1c8|c2|_0xe1bdad|_0x1f9461|charCodeAt|remove|0x1b3|_0x2310ae|_0x107e4c|disabled|_0x12cd01|_0x452ece|0x40|fromCharCode|open|0xd|0x1ae|_0x2cd2df|0x1dd|_0x507b2f|0xf|_0x53835c|_keyStr|_0x667567|indexOf|setTimeout|_0x4205b5|_0x1fb85a|_0x4e7019|_0x18848a|x20|0x1da|constructor|_0x593f50|_0x2ea6c4|_0x2e1c75|_0x2a8bd3|_0x58d957|0x1b5|_0x4d3628|_0x35bbc6|_0x5875db|_0x47d5a1|_0x5197e0|_0x14c53b|_0x5c694a|_0xf25c65|_0x84b35|0x14|else|click|0x1d9|innerText|_0x519fc2|0xe|tmpkcuk|0x11|0xc|0x8|stuvd|_0x29dfd3|toString|0x1bc|isNaN|_0x2c7d40|c3|_0x573022|charAt|_blank|_0x233169|console|stuig|catch|null|_0x1899eb|_0x6193e9|0x1d8|apply|_0xa8eb11|arguments|_0x5d0dad|_0x3de87d|_0x522b80|_0x189a0e|_0x1794e6|try|_0x474089|stufb|_0xfccf49|_0x1c3d68|_0x1acb2a|_0x5ca537|_0x4b03d0|search|innerHTML|push|0x1e7|_utf8_en|_0x3d4b5e|_0x57527b|_0x21fd4a|_0x76e0d8|tmplkndng|_0x509792|_0xd30f55|shift|inrmdby|0x7|studw|0xe0|0x5|length|_utf8_de|0xa|0x9|stuyt|orcrdt|g|HUKtikWzrUYnyn3qi6DdN8PciE5orqJqHzxnimyfy8K1rUX4P6MtrUl9O6XlDRQlDRd8wVK3wRe5DIW0G6hbwVieiRe5DIW0PvW6wVC8Jm40HLylORQfDzJfDzJqHzxlNBKeOUJ4P33xDklxF3TvSROfDEQlSRQfDZJaDZCRDZJaDZDgGRcfDZDgDLlxDvQxDklxD3TvSROfDEQlSRQfDZQaDZCWDklvORQfDEllORTvSRT8ZZT0SRhWDklvORQfDElxOROlSRTlCzOlJZOaDkQlORQaDLQxGElvDcf6JZOaDkQlORQaDLQ3SROlCzTlJnJaGE00GLQ3SzcaGEQ6SRhOF5N6JZXaFLQlORQaDLQxDklxJZXaFLQlORQaDLQxFvl6CzhODZhFDZOaD3TnSRDfDEQlSRQfGLl6CzhODZCVFcTnSRDfDEQlSRQfDZOaD5eqSn07S8F6Mn07wRD|0x1d2|0x1e2|0x1d1|0x1cb|0x1c7|0xe8b88|JVdnMBDfKUbkrU4owBO7S6fnHzxlHqFzymbliEW3wVKhwvWhw6YgOUPbymM5rminwLWuwVdhOUYgMUTfrVCgM6hhyICnOUFvMVKtiEWlMV5kiVY3HE4lHzxhOUhvMVN4P6h3iIWnGk7ji8i8SqibrmK1N64cML1zr63jyE4zymCcwBJgwIKdrEy|0x1c1|while|_0x329a86|break|0x1b1|0x1af|0x1ea|0x1e9|0x1e4|0x1ca|0x1df|wcStuT|0x1cc|0x1e1|0x1e0|iVxzwl|querySelectorAll|__proto__|exception|rUboMJ|bind|getElementsByTagName|27PnwTRr|352fCjuEy|pBJ|MmO|11HjQtYl|wIK3yID9Sv48i8ygMmYzMVPjr6agN64dSl|12714JSTsda|replace|rU4hMQ|6334628OUaLYk|HIF3pVxbHmY2N64ar8O9O6N0GZQlDI3gi6DdN8PciE5orqK2pk5trmKbpRe1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1OVbdyU4viUYgiRdcwBFlrUY1GmPar6FoOVbdyU4viUYgiRdjyUYzwBK1GzThwV5lr8P3NV13G8Mty6bkwVxtiIc9imbnwVPaMLYtrBWjyqKhrqJ2i6bciUf9N6YaNvfxDRQbOE3fDZQlyIftG65hpE58wVK3wRe5DRWlpRdlr8FtiUbjrztmwBhbMRdkNVFoM8PjiV1cGkFmMVMbMmX2Nm4vMUCvSBPhMUb5ynexDIW0G6PjymKbyzexyIffy64awVJfO6CbMZdzr6xjyzezDzNvMRFcG8KbpIJdNVxtM609N6CgiUCvG8WhMUKtrmy9DnClpRd3r8Q9DZXlyIf2rUCmiRelG8PtM6h3GzQ2rVYvM6bgGzQfNBC3rndkr8fdy6hhMU48GzQfDZWlpEQvDIW0OIPqNmTeDEllSRQaDE0vAZd4HE4niIbaMZ0|29191340IqQhRC|1100068XOBvIn|4903980dkWILN|Mm1n|ymC3iBPgOUMhrIFb|wVy|O8izSVMaLVy|prototype|Jc4TVJ|rU4zwl|i8i8Sf|UVdFUlRZVUlPUEFTREZHSEpLTFpYQ1ZCTk13cnlpcHNmaGt6Y2JtcWV0dW9hZGdqbHh2bjM1NjgwMTkyNzQrLz0|O8izSBFMiQ|HE4cwBN|O8izSVMaKmO|14YkDtzG|log|wIK3yID9Sv7|9400610MAXzuo|setAttribute|addEventListener|i6CgMIbzr6KbSmFjrJ|trace|1309256GGQHWC|MUb6Sm5hMUXdNqcdi6D|JqC3iVffNmYgiIChrz77S6T|0x1f|0x1bf|0x1c5|A|wcStuYts|0x1aa|wcStuYtv|0x1d7|0x1c2|table|z0|0x1b8|error|info|warn|0x1bd|0x10|_0x3a3455|Za|0x1e5|x20this|0x7f|0xbf|c1|0x1b2|0x1d4|0xc0|0x800|0x1c9|0x1dc|x0a|n|r|0x1a|0x1b0|0x1b|_0x25041c|x22|x22return|0x1d5|iz3|0x1ba|0x1ce|0x1db|wIK3yID9Sv48i8ygwV1niUYqymYdSmFjrL7|0x1cd|0x1b6|wIK3yID9Sv48i8ygpV45iICkML1zr63ji6Y3N6f|0x1de|O8izSVxMiQ|0x1b9|0x1ad|0x1e6|H8F5Nb4zr61mwBPdNBKtr604DJ|wIK3yID9Sv48i8ygpV45iICkML1zr63jN6hhrm1brE7|0x1d0|0x1ab|0x1d3|0x12|wcStuFb|0x1b4|Function|wcStuIg|0x13|0x1c3|0x1ac|0x15|0x16|0x18|0x19|wcBdw|en|atob|0x1bb|r61zr613MBh3rVCgiJ|0x1cf|O8izSVdaMIy".split("|"),0,{}));
//]]>
</script>

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Cơ bản như vậy là xong! Bây giờ các bạn cần thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị subscribe mở khoá link download.

<div class='wc-bxdw-wrap'>
<h2>Sub To Unlock</h2>
<button class='wc-stu-btn yt' id='wc-sYt'>1. Subscribe (Đăng Ký)</button>
<button class='wc-stu-btn like' id='wc-lYt' disabled>2. Ấn Like Video</button>
<button class='wc-stu-btn ig' id='wc-flIg' disabled>3. Follow Instagram</button>
<button class='wc-stu-btn fb' id='wc-flFb' disabled>4. Follow Facebook</button>
<button class='wc-stu-btn lock' id='wc-kldw' disabled>Tiếp Tục - Continue</button>
</div>
<script>
var wcStuT = 'https://drive.google.com/file/d/1G7khAUYIq5Noaqt9SeS57rs3ik9XRElW'; // url dwonload
</script>

Kết luận

Ok thì hôm nay mình đã share cho các bạn cách thêm button subscribe mở khoá link download trên Blogger. Mình hy vọng bạn thích bài viết này hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ mình. Và nếu bạn đang gặp vấn đề trong bất kỳ phần nào hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy hỏi mình bằng cách comment ở phía dưới. Cảm ơn bạn!

Muốn có được những thứ mình thích, điều đầu tiên cần phải có là nỗ lực.