Cách tạo công cụ click ads để tải xuống cho Blogger

Việc bắt buộc người dùng phải click vào ads thì mới được tải file là vi phạm chính sách của Google nhưng nếu các bạn biết cách sử dụng nó thật khôn khéo thì bạn có thể kiếm được rất nhiều $ từ nó nhé, nhưng đổi lại các bạn phải mạo hiểm một tí bởi vì nó có thể die ga của bạn bất cứ lúc nào mà các bạn không hề biết. Công cụ click ads để tải file này nó phù hợp với các bạn làm youtuber, chia sẻ file... Nó giúp bạn tăng ctr đáng kể. Tuy nhiên mình khuyên bạn nên điều chỉnh sao cho str khoảng từ 5-10% là đẹp nhất nếu vượt qua số đó thì cpc sẽ giảm xuống còn rất thấp và tỉ lệ quảng cáo bị litmit cũng rất cao.

© Quốc Kha Blog | Click ads để download
© Quốc Kha Blog | Click ads để download

Các bạn có thể xem demo qua nút bên dưới, các bạn có thể code thêm tính năng khi có người tải xuống lần 1 thì tự động ẩn yêu cầu click ads và hiện link trực tiếp, làm như thế các bạn có thể thoải mái cho người khác click và sẽ ít bị litmit lại. Nếu bạn không rành về code thì hãy đợi các bài đăng tiếp trong blog của mình, mình sẽ có bài viết hướng dẫn sau nha.

Các bước để thêm công cụ click ads để tải xuống?

Chỉ có ba bước đơn giản để thêm bộ đếm lượt xem bài đăng trong blogger. Nó không yêu cầu nhiều kiến thức về HTML, CSS hoặc JS vì mình đã thiết kế sẵn cho bạn. Những gì bạn cần làm là thực hiện đúng các bước mà mình đã hướng dẫn các bạn là được.

Chú ý: Trước khi bắt đầu thực hiện mình khuyên bạn nên tạo một bản sao lưu của chủ đề hiện tại của bạn. Nếu không may có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bạn có thể khôi phục lại sau.

Bước 1: Trước hết đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'Tuỳ Chỉnh' .

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML , bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* GetLink by QuocKhaBlog */
.buttongetlink{display:!none;align-items:center; margin:10px 0;padding:5px 8px;outline:0;border:1.5px solid #000; border-radius:3px;line-height:20px; color:#fffdfc; background-image:linear-gradient(to right, #2deb0c 0%, #20e38c 0%, #0ceb18 100%); font-size:14px;font-family:var(--fontB); white-space:nowrap;overflow:hidden;max-width:320px;box-shadow:0 0px 15px rgb(0 0 0 / 20%)}
.unlocked{display:none; background: rgb(0, 168, 236); border-radius: 0px; color: white; font-size: 12px;}
.btn-dl1{display:none; background: rgb(253, 115, 71); border-radius: 0px; color: white;margin-top:0px;font-size:12px}
.k-do-khablog{border-radius: 0px; border: 3.5px dashed #f00; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; padding: 20px 50px;text-align:center;}
.k-do-khablog:before{content:"»GETLINK«";color:#f00;font:550 25px Russo One;border-bottom:3px solid}
.{color: #1b1b1b;padding:3px 50px;margin-top:25px}
.passlink-khablog{display:none; background: #fafffc; font-size: 14px; margin: 45px 0px 5px; padding: 3px 4px; text-align: center; width: 300px;max-width:90%}
.aaa{max-width:70%}

.khunglink{background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border: 3px dashed rgb(0 0 0 / 60%); padding: 15px 5px; position: relative; width: auto;}
.rpsive-khunggl{max-width:70%} .rpsive-wr{max-width:65%}
.typetextgl{color:#f00; font-size:28px;border-bottom: 3px solid rgb(255, 0, 0);font-family: Russo One;}
.luu-y-gt{display:!none;color: #2f3542; font-size: 12px; position: relative; top: 28px;}
.dan-link{display:!none;position:relative;width:80%;line-height:0.5em;font-size:12px;color:#455065;background:#ebeff3;margin-top:25px;padding:15px;border-radius:8px;border:none; text-align: center; outline:0;}
/* inline-flex or none */
.display-gl{display:!none}
.nut-button{display: inline-flex;align-items:center; margin:15px 0 15px;padding:7px 15px;outline:0;border:0; border-radius:var(--buttonR);line-height:20px; color:#fffdfc; background:#ff9819; font-size:14px;font-family:var(--fontB); white-space:nowrap;overflow:hidden;max-width:320px;font-weight: 600;position: relative;}
.nut-button-dphong{display:none;align-items:center; margin:40px 0 20px;padding:10px 15px;outline:0;border:0; border-radius:var(--buttonR);line-height:20px; color:#fffdfc; background:var(--linkB); font-size:14px;font-family:var(--fontB); white-space:nowrap;overflow:hidden;max-width:320px;font-weight: 600;position: relative;}
.icon.ttdphong::before{background-image:url("data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%23fefefe' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='1.5'><path d='M7.39999 6.32003L15.89 3.49003C19.7 2.22003 21.77 4.30003 20.51 8.11003L17.68 16.6C15.78 22.31 12.66 22.31 10.76 16.6L9.91999 14.08L7.39999 13.24C1.68999 11.34 1.68999 8.23003 7.39999 6.32003Z'/><path d='M10.11 13.6501L13.69 10.0601'/></svg>")}

Bước 6: Dán hãy thêm các Javascript ở phía dưới vào ngay bên trên mã </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, thì hãy thử tìm &lt;/body&gt;

<script>
var _0xbdff = ["value", "linkhere", "getElementById", "", "innerHTML", "check", "LỖI!</b>", "length", "LỖI!", "toLowerCase", "substring", "http://", "https://", "disabled", "tiep-tuc", "color", "style", "#fff", "background", "rgb(0 183 69)", "open", "focus"];
function myFunction() {
var _0x7717x2;
_0x7717x2 = document[_0xbdff[2]](_0xbdff[1])[_0xbdff[0]];
if (_0x7717x2 == _0xbdff[3]) {
document[_0xbdff[2]](_0xbdff[5])[_0xbdff[4]] = _0xbdff[6]
} else {
if (_0x7717x2[_0xbdff[7]] < 20) {
document[_0xbdff[2]](_0xbdff[5])[_0xbdff[4]] = _0xbdff[8]
} else {
if ((_0x7717x2[_0xbdff[10]](0, 7)[_0xbdff[9]]() === _0xbdff[11]) || (_0x7717x2[_0xbdff[10]](0, 8)[_0xbdff[9]]() === _0xbdff[12])) {
{
document[_0xbdff[2]](_0xbdff[14])[_0xbdff[13]] = !1;
document[_0xbdff[2]](_0xbdff[14])[_0xbdff[16]][_0xbdff[15]] = _0xbdff[17];
document[_0xbdff[2]](_0xbdff[14])[_0xbdff[16]][_0xbdff[18]] = _0xbdff[19]
}
window[_0xbdff[20]](_0xbdff[3] + document[_0xbdff[2]](_0xbdff[1])[_0xbdff[0]]);
win[_0xbdff[21]]()
} else {
document[_0xbdff[2]](_0xbdff[5])[_0xbdff[4]] = _0xbdff[8]
}
}
}
}
</script>

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Cơ bản như vậy là xong! Bây giờ các bạn cần thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị công cụ click ads để tải xuống.

<div style="padding: 5px; text-align: center;"><b>*Bấm vào <span style="color: red;">ĐÂY</span> để coi clip hướng dẫn!</b></div>
<div class="khunglink rpsive-khunggl">
<h6><span class="typetextgl">»GETLINK«</span></h6>
<div class="display-gl">
<span class="luu-y-gt">Vui Lòng Dán URL Quảng Cáo Vào Đây ^^</span>
<input class="dan-link" id="linkhere" type="url" />
<div id="check" style="margin: 5px 0px -10px;"></div>
<a class="nut-button" id="donate" onclick="myFunction()" rel="nofollow" style="background: rgb(0, 126, 255);" target="_blank">MỞ KHOÁ</a>
<a href="#" onclick="copy()" rel="nofollow" style="background: rgba(255, 70, 0, 0.95);" target="_blank">
<button class="nut-button" disabled="" id="tiep-tuc">TIẾP TỤC</button></a></div>
<a class="nut-button-dphong" href="#" target="_blank">
<i class="icon ttdphong"></i>TIẾP TỤC</a>
</div>
<div class="rpsive-wr" style="padding: 5px; text-align: center;"><span style="color: red;"><b>#Lưu ý</b></span>: Các bạn dùng trình duyệt <span style="color: #2b00fe;"><b>Google Chrome</b></span> hoặc <span style="color: #2b00fe;"><b>Firefox</b></span> để không bị lỗi khi <span style="color: #6aa84f;"><b>Xác Minh &amp; Tải Về</b></span></div>

Kết luận

Ok thì hôm nay mình đã share cho các bạn cách tạo công cụ click ads để tải xuống cho Blogger. Mình hy vọng bạn thích bài viết này hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ mình. Và nếu bạn đang gặp vấn đề trong bất kỳ phần nào hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy hỏi mình bằng cách comment ở phía dưới. Cảm ơn bạn!

Muốn có được những thứ mình thích, điều đầu tiên cần phải có là nỗ lực.