Cách sắp xếp danh sách trong Word theo thứ tự bảng chữ cái ABC

Tạo danh sách trong Microsoft Word tương đối dễ dàng, nhưng việc sắp xếp chúng có vẻ phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên, giống như Excel, tùy chọn Sắp xếp AZ trong Word cho phép bạn sắp xếp tài liệu của mình theo thứ tự bảng chữ cái theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần một cách dễ dàng. Điều thú vị là tính năng sắp xếp này sẽ vẫn hoạt động cho dù văn bản của bạn được chia thành các đoạn văn hay được nhóm lại trong một bảng.

Sắp xếp danh sánh theo thứ tự trong Word
Sắp xếp danh sánh theo thứ tự trong Word
{tocify} $title={Tóm tắt nội dung}

Cách sắp xếp danh sách trong Word theo ABC

Ví dụ: bạn có danh sách sinh viên trong tài liệu Word đang mở và muốn sắp xếp lại danh sách này theo thứ tự bảng chữ cái. Tiến hành như sau:

Bước 1: Đầu tiên, chọn tất cả danh sách được sắp xếp bằng cách nhấn Ctrl + A.

Sort the list in Word in alphabetical order you already know (1)

Lưu ý: Việc các danh sách trong tài liệu Word của bạn được hiển thị trong các câu, đoạn văn hoặc danh sách riêng lẻ không quan trọng - Word xử lý chúng như nhau.

Bước 2: Trên thanh công cụ ruy-băng, chọn tab Home. Sau đó, tại nhóm tính năng Đoạn văn , nhấp vào nút Sort (nút có biểu tượng A và Z) ở góc ngoài cùng bên phải.

Sort the list in Word in alphabetical order you already know (2)

Bước 3: Trong hộp thoại Sort Text hiển thị, hãy đảm bảo rằng tùy chọn Paragraphs được chọn từ trình đơn thả xuống trong phần sắp xếp. Mục Loại nằm ở phía bên phải, hãy đảm bảo rằng tùy chọn Text được chọn trong menu thả xuống.

Sort the list in Word in the alphabetical order you already know (3)

Để sắp xếp danh sách theo thứ tự từ A đến Z, hãy nhấp vào tùy chọn Ascending hoặc Descending nếu bạn muốn sắp xếp danh sách theo thứ tự ngược lại từ Z đến A.

Sort the list in Word in alphabetical order you already know (4)

Bước 4: Nhấp vào nút OK để sắp xếp lại danh sách của bạn trong Word với tùy chọn đã chọn. Bây giờ kết quả sẽ là một danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z (hoặc Z đến A), tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã chọn.

Sau khi sắp xếp danh sách, nếu muốn quay lại danh sách ban đầu, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z.

Cách sắp xếp trong bảng theo ABC

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn sắp xếp của Word để sắp xếp văn bản theo thứ tự bảng chữ cái trong bảng dữ liệu đã tạo. Tương tự như cách sắp xếp danh sách của Word ở trên khi không có bảng, bạn có thể sắp xếp danh sách đã nhập vào bảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Bước 1: Để làm điều này, bạn sẽ cần một bảng văn bản có một hoặc nhiều cột trong tài liệu Word. Sau đó chọn nội dung trong bảng để sắp xếp.

Bước 2: Trên thanh công cụ ribbon, chọn tab Home và nhấp vào nút Sort (nút có biểu tượng A và Z) trong nhóm tính năng Đoạn văn ở góc ngoài cùng bên phải.

Sort the list in Word in the alphabetical order you already know (5)

Như trong ví dụ này, bảng dữ liệu ban đầu bao gồm ba cột là tên của các quốc gia, tên của các thành phố tương ứng với quốc gia đó và quy mô dân số của các thành phố.

Bước 3: Trong bảng Sort, bạn cần chọn cột đầu tiên bạn muốn sắp xếp trong hộp sắp xếp theo, trong ví dụ này cột đầu tiên sẽ là cột Country từ trình đơn thả xuống.

Sort the list in Word in the alphabetical order you already know (6)

Bước 4: Để sắp xếp tên quốc gia theo thứ tự bảng chữ cái, hãy chọn Text từ menu thả xuống Loại ở bên phải. Trong phần Sử dụng tương ứng, hãy chọn Paragraphs, sau đó chọn tùy chọn Ascending để sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần từ A đến Z hoặc Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ Z đến A.

Bạn cũng có thể thêm cấp độ sắp xếp thứ hai nếu muốn. Tùy chọn này cũng cho phép bạn sắp xếp các quốc gia trong bảng theo thứ tự bảng chữ cái, theo sau là tên thành phố tương ứng. Tiến hành như sau:

Bước 1: Đầu tiên, chọn cột thứ hai của bảng để sắp xếp trong menu thả xuống tại Then by. Như trong ví dụ này, cột thứ hai là cột City.

Sort the list in Word in the alphabetical order you know (7)

Bước 2: Đảm bảo TextParagraphs các tùy chọn được chọn từ menu thả xuống Loại và Sử dụng tương ứng . Sau đó chọn một trong hai tùy chọn sắp xếp là Ascending (sắp xếp tăng dần từ A đến Z) hoặc Descending (sắp xếp giảm dần từ Z đến A) tùy theo nhu cầu của bạn.

Bước 3: Cuối cùng nhấn nút OK để sắp xếp bảng dữ liệu trong Word theo vùng chọn mà bạn đã chọn.

Vì vậy, khi bạn biết cách sắp xếp danh sách dữ liệu của mình trong Word theo bảng chữ cái, bạn có thể nhanh chóng tạo danh sách mua sắm hoặc cập nhật việc cần làm quan trọng của mình theo thứ tự dễ nhớ nhất và đảm bảo bạn không bỏ lỡ. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Muốn có được những thứ mình thích, điều đầu tiên cần phải có là nỗ lực.